Laatste Nieuws

19 January 2018

Inschrijving Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds weer geopend

Inschrijving Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds weer geopend

- Fonds ter bevordering van sociale en economische groei in Twente en de Achterhoek -  
 

Bierbrouwer Grolsch heeft de inschrijving voor het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds 2018 opengesteld. Initiatieven die bijdragen aan de sociale en economische groei in de regio Twente en de Achterhoek kunnen zich tot en met 31 maart 2018 aanmelden. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid, karakter en meesterschap zijn de 5 criteria waarop de initiatieven worden beoordeeld.

Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds

Ter gelegenheid van het 400-jarige jubileum heeft Grolsch het ‘Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds’ in het leven geroepen. Dit fonds heeft als doel om ‘vakmanschap’ en ‘meesterschap’, in de breedste zin van het woord, te ondersteunen in de regio Twente en de Achterhoek, de bakermat van de brouwerij. Met het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds wil Grolsch haar regionale betrokkenheid extra benadrukken. Jaarlijks wordt een financiële bijdrage geleverd aan initiatieven ter bevordering van sociale en economische groei in de regio. Grolsch hecht daarbij groot belang aan enerzijds karakter, meesterschap en ondernemerschap, en anderzijds aan innovatie en duurzaamheid.

Meer informatie over het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds, de criteria, de beoordelingsprocedure en de inschrijving is te raadplegen via  www.koninklijkegrolsch.nl. Projecten kunnen tot en met 31 maart 2018 worden ingediend. De gehonoreerde projecten worden tijdens de Grolsch Vakmanschap is Meesterschap avond in mei bekendgemaakt.  

Bijdragen aan sociaal en economische groei in de regio
Het leveren van een bijdrage aan de sociaal en economische groei in de regio is één van de doelstellingen die Grolsch nastreeft in het kader van haar duurzaam en verantwoord ondernemen. De centrale gedachte achter de duurzaamheidsstrategie van Grolsch is: als met de wereld om ons heen goed gaat, dan gaat het met Grolsch ook goed. De focus ligt daarbij op samenwerking met overheden, bedrijven en de samenleving.

Voor 2020 heeft Grolsch ambitieuze doelen opgesteld die bijdragen aan:

·         Stimuleren van sociale en economische groei;

·         Bevorderen van verantwoord alcoholgebruik;

·         Veiligstellen van de beschikbaarheid van water en reduceren van het gebruik ervan;

·         Reduceren van CO2 uitstoot en afval.

Terug