Reduceren van watergebruik en veiligstellen van de beschikbaarheid ervan

 

Het is onze ambitie om meer bier met nóg minder water te produceren. We willen continu verbeteren en streven ernaar om ons watergebruik per hectoliter bier verder omlaag te brengen. Tegelijkertijd blijven we actief in het uitvoeren van acties om de beschikbaarheid en de kwaliteit van het water veilig te stellen voor nu en in de toekomst.

 

Resultaten 2019

 

In 2019 gebruikten we 3,36 hectoliter water voor het produceren van 1 hectoliter bier. Hiermee hebben we inmiddels een waterreductie gerealiseerd van een kleine 30% ten opzichte van 2005. Ten opzichte van 2018 is het watergebruik in 2019 licht gestegen. Dit komt door een grotere productvariëteit en lagere efficiëntie bij het verpakken. Ook is de proefbrouwerij vaker en meer gebruikt voor het brouwen van nieuwe bieren. In de proefbrouwerij worden kleinere hoeveelheden bier gebrouwen, waardoor de waterefficiëntie lager is.

We hebben de ambitie om in 2025 minder dan 3 hl/hl water te gebruiken. Gelet op de ontwikkelingen in de markt zal het een uitdaging zijn om deze ambitie te halen. Uiteraard gaan we er alles aan doen om komend jaar een grote stap te maken en het watergebruik verder te reduceren.

 

Doelstellingen 2020

We willen ons watergebruik per hectoliter bier het komende jaar verder terugdringen. Dit doen we onder andere met behulp van de volgende projecten:

 

 

 

 

  • Verder verbeteren van de efficiëntie van de afvullijnen
  • Optimalisatie van de koelinstallatie (utilities)
  • Optimalisatie van de ontgast water installatie in productie
  • Optimalisatie van pasteurs en warmers in Packaging
  • Uitrollen duurzaamheidsprogramma bij productieafdelingen met verschillende verbeterinitiatieven voor verdere waterreductie

 

 

ACTIVITEITEN

Terugwinnen van spoelwater

Terugwinnen van spoelwater

Get basics right verpakken

Get basics right verpakken

Water risico assessment

Water risico assessment

Verdere verbetering efficiëntie afvullijnen

Verdere verbetering efficiëntie afvullijnen