Reduceren van watergebruik en veiligstellen van de beschikbaarheid ervan

 

Het is onze ambitie om meer bier met nóg minder water te produceren. We willen continu verbeteren en streven ernaar om ons watergebruik per hectoliter bier verder omlaag te brengen. Tegelijkertijd blijven we actief in het uitvoeren van acties om de beschikbaarheid en de kwaliteit van het water veilig te stellen voor nu en in de toekomst.

 

Resultaten 2018

 

In 2018 gebruikten we 3,26 hectoliter water voor het produceren van 1 hectoliter bier. Hiermee hebben we inmiddels een waterreductie gerealiseerd van 32% ten opzichte van 2005. Ten opzicht van 2017 is het watergebruik in 2018 licht gestegen. Dit komt door een grotere productvariëteit, waardoor meer reiniging van de systemen nodig was. Gelet op deze ontwikkelingen in de markt zal het niet eenvoudig zijn om onze ambitie van 3,05 hl/hl water in 2020 te halen. Uiteraard gaan we er alles aan doen om in 2019 weer een stap te maken en het waterverbruik verder te reduceren.

 

 

Doelstellingen 2019

We willen ons watergebruik per hectoliter bier het komende jaar verder terugdringen. Dit doen we onder andere door de volgende projecten:

  • Verder verbeteren van de efficiëntie van de afvullijnen
  • Optimalisatie van de koelinstallatie
  • Vergroten van filtratie efficiëntie in Brewing
  • Verder optimaliseren van de spoelmachines
  • Regulier overleg met stakeholders over water

 

ACTIVITEITEN

Get basics right verpakken

Get basics right verpakken

Water risico assessment

Water risico assessment

Verdere verbetering efficiëntie afvullijnen

Verdere verbetering efficiëntie afvullijnen