Reduceren van CO2- & energieverbruik

 

We zijn trots op de goede resultaten die we jaarlijks behalen op het gebied van energiereductie. In 2019 hebben we gewerkt aan verschillende projecten voor het verder reduceren van het energieverbruik. Tegelijkertijd hebben we het energietransitieplan opgesteld. Hierin staat concreet beschreven op welke manier we de fossiele brandstoffen gaan vervangen door duurzame, CO2-neutrale energiebronnen. Het is onze ambitie om een volledig CO2-neutrale brouwerij te zijn in 2025: een brouwerij waarbij alle ingezette energie op duurzame wijze wordt opgewekt.

 

 

Doelstellingen en resultaten 2019

 

In 2019 hebben we een energieverbruik per hectoliter gerealiseerd van 84,06 MJ/hl. Dit betekent dat we vanaf 2005 ons energieverbruik met maar liefst 30% hebben gereduceerd! Het aandeel groene energie door het zelf geproduceerde biogas bedraagt 13% van onze totale energiebehoefte en 18,5% van onze thermische energiebehoefte.

Helaas zijn de resultaten verslechterd ten opzichte van 2018. Dit komt door de implementatie van nieuwe producten en verpakkingen. Dit zorgt voor een grotere productvariëteit en lagere efficiëntie bij het verpakken. Ook is de proefbrouwerij vaker en meer gebruikt voor het brouwen van nieuwe bieren. In de proefbrouwerij worden kleinere hoeveelheden bier gebrouwen, waardoor de energie efficiëntie lager is.

 • CO2 emissies per hl bier: 5,49 kg CO2 eq/hl 
 • Totaal energieverbruik: 84,06 MJ/hl (waarvan 13% voorzien door biogas)
 • Thermische energie: 57,4 MJ/hl (waarvan 18,5% voorzien door biogas)
 • Elektriciteit: 7,43 kWh/hl 

 

Doelstellingen 2020

We willen onze CO2-uitstoot per hectoliter bier verder reduceren door het uitvoeren van de volgende projecten:

 • Verder verbeteren van de efficiëntie van de afvullijnen
 • Optimalisatie van de ontgast water installatie in productie
 • Optimalisatie van de boiler efficiëntie
 • Optimalisatie grote pompen in Brewing
 • Optimaliseren van hergebruik warmte uit wortkoeling
 • Verder uitwerken van het energietransitieplan
 • Studie naar warmtepompen
 • Uitrollen duurzaamheidsprogramma bij productieafdeling met verschillende verbeterinitiatieven voor verdere energiereductie

Onze doelstellingen op het gebied van logistiek:

 • Deelname aan onderzoek van Nederlandse Brouwers naar distributiestromen en CO2-uitstoot

 

Activiteiten

Slim combinatietransport bespaart 200 ton CO2 per jaar

Slim combinatietransport bespaart 200 ton CO2 per jaar

Elektriciteitsbesparing voor de brouwerij door zonwerende folie

Elektriciteitsbesparing voor de brouwerij door zonwerende folie

Energietransitieplan

Energietransitieplan

Beter Benutten Deal

Beter Benutten Deal

Lean & Green

Lean & Green

Gebruik binnenvaart

Gebruik binnenvaart

Pallet transport Nederland

Pallet transport Nederland

Milieuvriendelijk transport

Milieuvriendelijk transport

Studie duurzame stoomlevering van Twence

Studie duurzame stoomlevering van Twence

Klimaatakkoord Parijs

Klimaatakkoord Parijs