Reduceren van CO2- & energieverbruik


Het is onze ambitie om een volledig CO2-neutrale brouwerij te zijn in 2025: een brouwerij waarbij alle ingezette energie op duurzame wijze wordt opgewekt. We zijn trots op de goede resultaten die we in de afgelopen jaren behaald hebben en blijven ons de komende jaren maximaal inzetten om dit doel te behalen.

 

 

 

 

Doelstellingen 2021

  • Verbetering efficiëntie afvullijnen
  • Optimalisatie tunnelpasteurs
  • Verbeterinitiatieven verdere energiereductie productieafdelingen
  • Installatie nieuwe droger in filterkelder
  • Optimalisatie koelinstallatie
  • Uitvoeren van projecten uit energie transitieplan
  • Reduceren aardgasverbruik door vervanging pallethoesmachine
  • Optimalisatie boilerefficiëntie; reductie restverbruik energie

 

Uitgelichte projecten

Duurzaam denken

Duurzaam denken

Verhogen van biogasproductie

Verhogen van biogasproductie

Duurzame warmte van Twence

Duurzame warmte van Twence

100% groene stroom

100% groene stroom

Slim combinatietransport bespaart 200 ton CO2 per jaar

Slim combinatietransport bespaart 200 ton CO2 per jaar

Elektriciteitsbesparing voor de brouwerij door zonwerende folie

Elektriciteitsbesparing voor de brouwerij door zonwerende folie

Energietransitieplan

Energietransitieplan

Klimaatakkoord Parijs

Klimaatakkoord Parijs