Reduceren van CO2- & energieverbruik

 

We zijn trots op de goede resultaten die we jaar in jaar uit behalen op het gebied van energiereductie. In 2018 hebben we weer een stap gezet en behaalden we zelfs het laagste totale energieverbruik ooit! We hebben hard gewerkt aan ons energietransitieplan. Hierin staat beschreven op welke manier we de fossiele brandstoffen gaan vervangen door duurzame, CO2 neutrale energiebronnen. Onze ambitie is dan ook een volledig CO2 neutrale brouwerij in 2025: een brouwerij waarbij alle ingezette energie op duurzame wijze wordt opgewekt.

 

Resultaten 2018

 
In 2018 hebben we een energieverbruik per hectoliter gerealiseerd van 88,31 MJ/hl. Nadat we in 2017 al het beste energieverbruik per hl bier ooit hebben gerealiseerd (88,38 MJ/hl), hebben we het in 2018 op totaal energieverbruik dus net iets beter gedaan. Hierdoor hebben we we opnieuw een record bereikt. Een geweldige prestatie! We hebben vanaf 2005 ons energieverbruik met maar liefst 32% gereduceerd!  Het aandeel groene energie door het zelf geproduceerde biogas bedraagt 12% van onze totale energiebehoefte en 17% van onze thermische energiebehoefte.
 
 • Energieverbruik per hl bier: 5,93 kg CO2 eq/hl
 • Totaal energieverbruik: 88,31 MJ/hl (waarvan 12% voorzien door biogas)
 • Thermische energie: 61.72 MJ/hl (waarvan 17% voorzien door biogas)
 • Elektriciteit: 7.39 kWh

Doelstellingen 2019

We willen onze CO2-uitstoot per hectoliter bier verder reduceren naar 5,5 kg CO2 eq/hl in 2019 door het uitvoeren van de volgende projecten:

 • Verder verbeteren van de efficiëntie van de afvullijnen
 • Uitvoeren optimalisatie van de koelinstallatie
 • Optimalisatie van de boiler efficiëntie
 • Studie naar optimalisatie grote pompen in Utilities en Brewing
 • Verder optimaliseren van hergebruik warmte uit wortkoeling
 • Reduceren persluchtverbruik in Packaging
 • Verder uitwerken van het energietransitieplan

Onze doelstellingen op het gebied van logistiek:

 • Studie naar mogelijkheden voor verdere CO2-reductie bij meerdere transportstromen
 • Vrachtwagens voor pallet transport Nederland vervangen door EURO-6 vrachtwagens 

 

Activiteiten

Beter Benutten Deal

Beter Benutten Deal

Lean & Green

Lean & Green

Gebruik binnenvaart

Gebruik binnenvaart

Pallet transport Nederland

Pallet transport Nederland

Milieuvriendelijk transport

Milieuvriendelijk transport

Studie duurzame stoomlevering van Twence

Studie duurzame stoomlevering van Twence

Klimaatakkoord Parijs

Klimaatakkoord Parijs