Stimuleren van inclusiviteit en welzijn

De komende jaren willen we diversiteit en inclusiviteit op onze werkvloer nog meer stimuleren. We vinden dat iedereen een gelijke behandeling en ondersteuning verdient ongeacht geslacht, leeftijd, etniciteit, seksuele oriëntatie, sociaaleconomische achtergrond, religie, politieke overtuiging of mogelijke beperking. In alles wat we doen staat het welzijn van onze medewerkers centraal. Maar ook onze omgeving vinden we belangrijk: daarom investeren we in maatschappelijke initiatieven in onze regio.
 
 

DOELSTELLINGEN 2023

‘Tijd voor Elkaar’ verder uitrollen en communiceren
Percentage vrouwen in managementfuncties stijgt van 22% naar 26% 
Minstens 50% vrouwelijke aanwas in managementfuncties 
Blijven werken aan bewustmaking, opleiding en competentie op het gebied van DE&I, waarbij we ons continue bezig houden met het creëren van een betere en fijnere werkomgeving voor iedereen, met de focus op gender diversiteit
Veiligheidsbewustzijn (cultuur) verder ontwikkelen door uitrol Icare & BBS programma binnen het gehele bedrijf, waarbij we met name focussen op gedrag
Verbeteren Health &Safety (H&S) standaarden met specifieke focus op machineveiligheid en contractor management
H&S leiderschap faciliteren door het bedrijf heen door middel van communicatie, trainingen & workshops

 

 
 

UITGELICHTE PROJECTEN

Vrijwilligersprogramma 'Tijd voor Elkaar'

Vrijwilligersprogramma 'Tijd voor Elkaar'

Interne veiligheidscampagne

Interne veiligheidscampagne

Kerstpakketten voor de Voedselbank

Kerstpakketten voor de Voedselbank

Veilige werkplek

Veilige werkplek

Grolsch vrachtwagens tijdens Truckrun

Grolsch vrachtwagens tijdens Truckrun

Grolsch Seats

Grolsch Seats

Werken aan noaberschap

Werken aan noaberschap

Anpakken!

Anpakken!