Laatste Nieuws

4 November 2020

Sustainable Business Challenge 2020 gestart

Afgelopen vrijdag startte online de 8e editie van de Sustainable Business Challenge. Met maar liefst 200 aanmeldingen werden er 60 studenten en recent afgestudeerden geselecteerd om deel te nemen aan de kick-off. In de aankomende weken dagen de deelnemende bedrijven – waaronder Grolsch - jong talent uit om tot een innovatie en haalbare oplossing te komen voor hun duurzaamheidsvraagstuk.
 
De studenten richten zich op verschillende vraagstukken voor Grolsch, ENGIE, Waternet, Alliander en ForFarmers. De duurzaamheidsvraagstukken waaraan gesleuteld kan worden liggen klaar: hoe maak je tankbiertransport duurzamer? Hoe kunnen we in de toekomst stroom verdelen in de openbare ruimtes? En op welke manier kunnen we boeren stimuleren hernieuwbare energie op te wekken en te delen? In interdisciplinaire teams - met studenten met zowel technische als sociale achtergronden - werken zij aan oplossingen die deze bedrijven daadwerkelijk kunnen gaan implementeren.
 
Verduurzamen tankbiertransport
Ons bier wordt gebrouwen in onze brouwerij in Enschede. Na vergisting, lagering en filtratie bij de brouwerij wordt het bier afgevuld in grote tankwagens zodat het uiteindelijk in heel Nederland bij de klant (horeca en festivals) in de daar aanwezige (meestal kleinere ) tanks wordt afgeleverd. Het is onze ambitie om de hele keten in 2050 te verduurzamen en zelfs volledig CO2 neutraal te maken. Een belangrijk onderdeel daarvan is het transport. Dat maakt dat we het tankbiertransport en aanhangende processen volledig willen verduurzamen en daarbij tegelijkertijd willen voldoen aan de huidige en toekomstige eisen gelet op transport in NL en de individuele binnensteden. De vraag die centraal staat in deze Business Challenge luidt dan ook: hoe kan Grolsch het tankbiertransportproces verduurzamen, zodat deze CO2 neutraal wordt, voldoet aan toekomstige (milieu)eisen en minimaal de huidige kwaliteit behoudt?
 
Programma
In anderhalve maand worden de teams met workshops en trainingen ondersteund in het creatieve proces om tot een innovatieve oplossing voor hun vraagstuk te komen. Tijdens de finale rond half december presenteren alle teams hun idee aan de jury, waar uiteindelijk het team met het meest veelbelovende idee wordt gekozen. We zijn erg benieuwd waar de studenten mee komen en kijken uit naar de finaledag!
 
Meer weten over deze Sustainable Business Challenge? Ga dan naar www.sustainablebusinesschallenge.nl 
 

 

Terug