Laatste Nieuws

22 March 2023

Samen aan de slag om waterschaarste in Twente aan te pakken

Ons land wordt de laatste jaren steeds meer geconfronteerd met droogte en waterschaarste. Om het waterbewustzijn te vergroten en samen te investeren in nieuwe proeftuinen en business cases die bijdragen aan de weerbaarheid van Twente voor droogte en waterschaarste, hebben verschillende partijen hun krachten gebundeld. Onder de naam ‘Ons Blauwe Goud’ gaan Waterschap Vechtstromen, Vitens, Koninklijke Grolsch, Universiteit Twente, Hogeschool Saxion en Stichting Pioneering samen aan de slag om waterschaarste in de regio Twente aan te pakken.
 
Het is het resultaat van een bijeenkomst in 2022 op de brouwerij van Grolsch, waar meer dan 30 bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen kwamen om de toenemende droogte te bespreken en mogelijke oplossingsrichtingen te bedenken. Deze zijn bij elkaar gebracht in een eerste aanzet tot een publiek-private kennis en innovatie agenda. Deze is inmiddels ook omarmd door de Twente Board. Ook is er een kwartiermaker gevonden die er nu mee aan de slag gaat: Bernard de Groot. De komende maanden organiseren we al de eerste activiteiten en in juni nodigen we de partijen die in 2022 het initiatief namen uit om de eerste resultaten te bespreken en de agenda voor 2024 te bepalen.
 
Terug