Laatste Nieuws

15 August 2022

Koninklijke Grolsch produceert nu groen gas uit eigen afvalwater!

Enschede, Augustus 2022Bierbrouwer Grolsch heeft met succes het eerste groen gas geproduceerd uit eigen afvalwater. Op het terrein van de brouwerij is een groen gasinstallatie geplaatst die jaarlijks 1 miljoen Nm3 groen gas uit biogas gaat produceren. Dit komt overeen met het gasverbruik van ongeveer 700 Twentse huishoudens. Het groen gas, een duurzame vervanger van fossiel aardgas, wordt bijgemengd in het bestaande aardgasnet. De technologie is geleverd door bio-energiebedrijf en plaatsgenoot HoSt Groep, die in deze ‘Energy as a Service'-samenwerking eigenaar en beheerder is van de installatie.  
 
Susan Ladrak, Sustainability Manager Grolsch: “Met de komst van de warmteleiding – een duurzame samenwerking met Twence - was het noodzakelijk het in de afvalwaterzuivering geproduceerde biogas een andere bestemming te geven, waarin het nog steeds optimaal wordt benut. We zijn erg trots op deze groene, regionale samenwerking. Dicht bij huis zorgen we voor de verdere vergroening van de brouwerij en het gasnet, en op grotere schaal dragen we bij aan het behalen van de nationale klimaatdoelen op het gebied van CO2-, en stikstofreductie.”
 
Vanaf december gaat Twence duurzame warmte leveren via de nieuw aangelegde warmteleiding tussen Twence en Grolsch. Het biogas uit de waterzuivering van Grolsch werd eerst gebruikt voor verwarmen, maar krijgt nu als bestemming het produceren van groen gas. HoSt, die wereldwijd deze groen gassystemen bouwt, neemt het biogas af en zet dit om naar groen gas in de geplaatste biogasopwerker. “De overheid heeft ambitieuze doelen voor de productie en inzet van groen gas om onder meer de onafhankelijkheid van aardgasimport te vergroten. De schaalbare, schone en economisch efficiënte technologie om dit te realiseren is reeds beschikbaar en ook de kleinere regionale projecten zoals deze zullen daarvoor nodig zijn en dragen daar bij aan de doelen", aldus Jelle Klein Teeselink, CEO HoSt Groep.
 
Van biogas naar groen gas
Biogas is vanwege het lagere methaangehalte niet geschikt voor het aardgasnet. Biogasopwerking met membraantechnologie is een bewezen techniek voor het produceren van groen gas. De membranen scheiden, door middel van een drukverschil in het membraan, het methaan van het CO2 en andere componenten. Het resultaat is twee gasstromen, waaronder het productgas met een hoge methaanwaarde die naar het gewenste methaangehalte van 89% wordt gebracht. Ter plekke wordt het groen gas met dezelfde eigenschappen als aardgas, inclusief de bekende gasgeur (THT), aan het gasnet geleverd. 
 
Terug