Laatste Nieuws

13 February 2017

Inschrijving Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds geopend

Fonds ter bevordering van sociale en economische groei in Twente en de Achterhoek
Bierbrouwer Grolsch heeft de inschrijving voor het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds 2017 opengesteld. Initiatieven die bijdragen aan de sociale en economische groei in de regio Twente en de Achterhoek kunnen zich tot en met 31 maart 2017 aanmelden. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid, karakter en meesterschap zijn de criteria waarop de initiatieven worden beoordeeld.

Afgelopen jaar hebben maar liefst 30 initiatieven een aanvraag ingediend, waarvan er vijf zijn gehonoreerd; Enschede Textielstad met “Meer aandacht voor ambacht”, de Stichting TETEM Kunstruimte met “Makers van het Festival Twente”, ROC van Twente met “Meester gezel kleermaker”, de RKBS Paus Joannes/Marcellinus met “The Leader in me school” en de Stichting Studiegroep Metselen met “Project gastlessen metselen”. Allemaal projecten waarbij vakmanschap en meesterschap een rode draad vormen. Annemieke Koster van Enschede Textielstad: ”De prijs is een enorme stimulans voor mij geweest. Door dit initiatief van Grolsch heb ik een onderwijsproject in gang kunnen zetten om jonge wevers op te leiden door ervaren beroepswevers, echt meesterschap dus. Dit betekent meer aandacht voor het behouden van de kennis op het gebied van textielbewerking in de regio Enschede."

Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds
In 2015 heeft Grolsch ter gelegenheid van het 400-jarige jubileum het ‘Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds’ in het leven geroepen. Dit fonds heeft als doel om ‘vakmanschap’ en ‘meesterschap’, in de breedste zin van het woord, te ondersteunen in de regio Twente en de Achterhoek, de bakermat van de brouwerij. Met het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds wil Grolsch haar regionale betrokkenheid extra benadrukken. Jaarlijks wordt een financiële bijdrage geleverd aan initiatieven ter bevordering van sociale en economische groei in de regio. Grolsch hecht daarbij groot belang aan enerzijds karakter en ondernemerschap, en anderzijds aan innovatie en duurzaamheid wat samenkomt in meesterschap. Meer informatie over het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds, de criteria, de beoordelingsprocedure en de inschrijving is te raadplegen via www.koninklijkegrolsch.nl. Projecten kunnen tot en met 31 maart 2017 worden ingediend. De gehonoreerde projecten worden tijdens de Grolsch Vakmanschap is Meesterschap avond op 16 mei, rond de verjaardagsdatum van Grolsch, bekendgemaakt.

Bijdragen aan sociale en economische groei in de regio
Het leveren van een bijdrage aan de sociaal en economische groei in de regio is één van de doelstellingen die Grolsch nastreeft in het kader van haar duurzaam en verantwoord ondernemen. Aandacht voor mens, maatschappij en omgeving hoort daar ook bij. Grolsch zet zich in voor een duurzame samenleving in de regio. Op deze manier dragen wij bij aan sociale en economische groei.

Voor 2020 heeft Grolsch ambitieuze doelen opgesteld die bijdragen aan:

  • Stimuleren van sociale en economische groei;
  • Bevorderen van verantwoord alcoholgebruik;
  • Veiligstellen van de beschikbaarheid van water en reduceren van het gebruik ervan;
  • Reduceren van CO2 uitstoot en afval.
Terug