Laatste Nieuws

29 June 2020

Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds steunt drie lokale initiatieven

Ook dit jaar steunt bierbrouwer Grolsch initiatieven uit de regio vanuit het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds. Vandaag werden de drie gehonoreerde projecten bekend gemaakt. Naast karakter en vakmanschap, dat centraal staat bij Grolsch, spelen bij deze initiatieven ook innovatie en duurzaamheid een belangrijke rol.

 

Volgens Jaap Hulshof – Manager Corporate Sponsoring en Corporate Events bij Koninklijke Grolsch - is het juist in deze tijd belangrijk dat het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds dit soort initiatieven blijft steunen. ‘’Uitgerekend nu kunnen deze initiatieven onze ondersteuning harder gebruiken dan ooit tevoren. Het COVID-19 virus oefent grote druk uit op ondernemers en verenigingen. Het is belangrijk om in deze periode ook positief nieuws te brengen en deze drie initiatieven een extra steuntje in de rug te geven.’’   

 

Alle ingediende initiatieven zijn de afgelopen tijd door een professionele jury beoordeeld op vijf criteria: vakmanschap & meesterschap, ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid en karakter. De jury bestond uit Koert van ’t Hof - Corporate Affairs Director Grolsch -, Irma Bakker - Voorzitter Ondernemingsraad Grolsch -, Susan Ladrak – Manager Engineering Grolsch - en Jaap Hulshof - Manager Corporate Sponsoring & Corporate Events Grolsch.

 

De volgende drie projecten voldeden volgens de jury het beste aan de criteria en ontvangen daarom een bijdrage uit het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds:

 

  • Interactief Bijenmuseum met Bijentuin
    Met het opzetten van een nieuw interactief Bijenmuseum en herinrichting van de bijentuin wil Interactief Bijenmuseum met Bijentuin de bijenteelt verbeteren in de breedste zin van het woord. Activiteiten die hierbij horen zijn onder meer het opleiden en bijscholen van imkers, verzorgen en onderhouden van de bijenstal, recreatieve educatie voor burgers en scholieren, het geven van gastlessen voor scholieren op basisscholen en in 't Koetshuis en het verkopen van eigen honing en andere biologische bijenproducten.

 

  • GroenWater
    Het project GroenWater heeft het GreenSourcesysteem ontwikkeld wat water opvangt, bergt en hergebruikt. De initiatiefnemer van dit project is het bestuur van de Stichting Vrienden van de G, één van de grootste Gehandicapten voetbalafdelingen van Nederland. Met het water zuiverende kunstgrasveld, in combinatie met het awareness & opleidingsprogramma voor kwetsbare doelgroepen, wordt een duurzame invulling geboden van maatschappelijke en economische opgaven. Het GreenSourcesysteem draagt bij aan een duurzame wereld met een toegankelijk systeem voor veilig water, gezondheid, vitaliteit en sociaal welzijn.

 

  • B&B Erve Groot Wegereef
    Bed & Breakfast Erve Groot Wegereef is een combinatie van sociaal ondernemerschap voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en een toeristisch B&B in de Hof van Twente. De B&B biedt als een van de weinige de mogelijkheid voor de ontwikkeling van arbeidsmatige dagbesteding tot aan een volledige baan. Door het opzetten van de B&B als sociale onderneming krijgt de authentieke Weldam boerderij een nieuwe invulling. Het is de bedoeling dat het erf letterlijk en figuurlijk laagdrempelig is, om zo de verbinding te kunnen leggen tussen toeristen en de mensen die begeleid worden.

 

Criteria: van innovatief tot duurzaam

In principe kan iedereen een initiatief aanmelden bij het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds. Het moet daarbij gaan om een project en/of initiatief dat plaatsvindt in de regio Twente of Achterhoek, waarbij Vakmanschap centraal staat. Alle initiatieven worden vervolgens door een professionele jury beoordeeld. Op www.koninklijkegrolsch.nl wordt het beoordelingsproces uitgelegd en kunnen initiatieven vanaf 1 december 2020 worden ingediend.

 

Bijdragen aan sociaal en economische groei in de regio
Met het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds wil Grolsch een bijdrage leveren aan de sociale en economische groei in de regio. Dat is één van de doelstellingen die nagestreefd wordt in het kader van Duurzaam & Verantwoord Ondernemen. Samenwerken om een bijdrage te leveren aan een betere, inclusieve en circulaire wereld. Grolsch focust zich met haar duurzaamheidsbeleid op de zes speerpunten; reduceren van CO2 en energieverbruik, maximaliseren van circulaire verpakkingen, hergebruiken van brouwerij afval, watergebruik reduceren en veiligstellen, stimuleren van sociale en economische groei, en het bevorderen van verantwoord alcoholgebruik.

 

Terug