Laatste Nieuws

22 December 2022

Grolsch neemt nieuwe warmteleiding Twence in gebruik

Vanaf vandaag maakt de Grolsche bierbrouwerij gebruik van duurzame warmte van Twence. Een primeur, want het is het eerste bedrijf dat rechtstreeks duurzame warmte van Twence ontvangt in de vorm van warm water en dit inzet voor industriële processen, zoals het opwarmen van pasteurs en spoelmachines. De brouwer zet hiermee opnieuw een grote stap in haar energietransitie ambitie om een klimaat neutrale brouwerij te worden. Vanmiddag werd de warmteleiding feestelijk in gebruik genomen in aanwezigheid van onder andere Andries Heidema, commissaris van de Koning in de provincie Overijssel en burgemeester van Enschede, Roelof Bleker. 
 
Andrei Haret, Managing Director Koninklijke Grolsch: “Door de ingebruikname van de warmteleiding wordt onze CO₂-emissie met 72% gereduceerd - zo’n 5.500 ton per jaar – en zijn wij in staat om in 2022 grotendeels over te schakelen van fossiele energie naar duurzame energie. Maar wat dit project éxtra bijzonder maakt is de circulariteit: het afgekoelde water dat onze brouwerij verlaat wordt weer gebruikt voor het verwarmen van woningen in Enschede. Bovendien geven we door de komst van de warmteleiding ons biogas een andere bestemming: het wordt opgewerkt naar groen gas dat via het regionale gasnet wordt geleverd aan 700 Twentse huishoudens. Win-win, dus!’. 
 
Marc Kapteijn, directeur Twence: “Warmte in deze periode is een groot goed. Daarom is het erg belangrijk dat we met elkaar die warmtetransitie in Twente gaan realiseren. De duurzame warmte, geproduceerd uit niet-herbruikbaar afval, wordt bij Grolsch nuttig ingezet voor het verwarmen van spoelmachines voor bierflesjes en voor gebouwverwarming. En hier stopt het niet. We gaan deze warmte inzetten voor het verduurzamen van industrie en meer dan 100.000 woningen in de regio.”
 
Warme groene band
Vanuit de al bestaande warmteleiding vanuit Twence naar Enschede is een uitkoppeling gerealiseerd naar de bierbrouwerij. De daadwerkelijke aanleg van deze aftakkende  warmteleidingen is in 9 maanden gerealiseerd. Bijzonder was het doortrekken van de 550 meter lange leiding van de Marssteden naar Grolsch-zijde onder de A35 door. Deze warme groene band tussen Grolsch en Twence, verbonden door twee warmteleidingen van ongeveer 1,3 km lang, zorgt voor duurzame warmte en is toekomstbestendig. 
 
Duurzame regio
Roelof Bleker, burgemeester van Enschede: “We moeten met elkaar de opwarming van de aarde beperken. Ook in Enschede en Twente zetten we ons daar volop voor in. Dat doen we met slimme innovaties en krachtige samenwerkingen. De samenwerking van Grolsch en Twence is daar een prachtig voorbeeld van dat hopelijk ook andere bedrijven inspireert duurzame keuzes te maken’. Andries Heidema, commissaris van de Koning in de provincie Overijssel: ‘Ik ben trots dat twee toonaangevende bedrijven in de regio echt werk maken van duurzaamheid en daarmee verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn van toekomstige generaties. Er liggen grote uitdagingen op ons bord, maar samenwerkingen als deze laten zien dat we die uitdagingen aan kunnen. Ik noem dat het nieuwe noaberschap!’. 
 
Bekijk ook het filmpje dat we maakten over dit mooie project!
 
Terug