Laatste Nieuws

16 May 2017

Grolsch blijft duurzaam verduurzamen voor een inclusieve en circulaire wereld

- Nieuw duurzaamheidsverslag ‘Duurzaam Verduurzamen’ online beschikbaar -

 

“De weg naar meer duurzaamheid in Enschede is een weg die je als overheid niet alleen kunt bewandelen. Dat doe je samen met inwoners, met belangengroepen en zeker ook met ondernemers. Ik ben dan ook trots op Grolsch, die als inspirerend voorbeeld laat zien dat duurzaamheid hand in hand gaat met ondernemerschap: de circulaire economie. De weg naar die circulaire economie, met steeds meer energie neutrale industrie, met meer lokale opwekking van duurzame energie, is een weg die Grolsch niet alleen voor zichzelf inzet, maar ook samen met de regio waarin Grolsch al jarenlang is gevestigd. Wij zijn blij dat Grolsch ons programma ‘Enschede wekt op’ heeft omarmt en samen met de gemeente Enschede stappen zet. De ondertekende intentieverklaring voor een onderzoek naar een groen stoomnetwerk voor industriële bedrijfsprocessen in Twente in samenwerking met Twence en Apollo Vredesteijn is daar een mooi voorbeeld van. Ik hoop van harte dat andere ondernemers zich laten inspireren door Grolsch, zodat we met steeds meer partijen samen verder bouwen aan een circulaire economie in Twente.” Eelco Eerenberg - Wethouder Gemeente Enschede

“Grolsch heeft met de Zwarte Cross in mei 2016 de Stichting Pak An opgericht. Het doel is om ideeën die bijdragen aan de toekomst van de Achterhoek te ondersteunen. Goede ideeën kunnen door iedereen in Nederland worden ingediend, zolang de resultaten maar ten goede komen aan de Achterhoek. Ideeën die gehonoreerd worden krijgen bij de realisatie hulp in de vorm van persoonlijke coaching, inzet van netwerk, promotie en tevens een financiële bijdrage. De deelnemers wordt verzocht de financiële bijdrage terug te betalen, zodat daarmee weer anderen geholpen kunnen worden. Zo wordt op de lange termijn een ‘ideeënbank’ gerealiseerd, die steeds meer advies geeft en vooral creativiteit, innovatie en verantwoordelijkheid stimuleert. Hiermee wil  de stichting aantonen dat de Achterhoek net zoveel toekomst heeft, zo niet meer, als stedelijke regio’s, zolang (jonge) bewoners kansen zien om samen de schouders eronder zetten. Wat de Stichting Pak An betreft gaat Grolsch voor innovatie, duurzaamheid en verantwoordelijkheid voor de omgeving.” Johan Godschalk - Directeur Stichting Pak An

Twee verhalen van stakeholders waar Koninklijke Grolsch ook afgelopen jaar trots mee heeft samengewerkt om een bijdrage te leveren aan een betere, inclusieve en circulaire wereld. In het duurzaamheidsverslag 2016 dat vanaf vandaag online beschikbaar is, doet Grolsch opnieuw verslag van de inzet op en resultaten van het duurzaamheidsbeleid dat zich focust op de vier speerpunten; verantwoord alcoholgebruik bevorderen, sociale en economische groei stimuleren, waterverbruik reduceren en CO2 en afval verminderen.

 

Enkele highlights 2016

·        Waterverbruik 3,56 liter per liter bier, een daling van - 23% tov 2008

·        CO2 uitstoot van 6.05 kg eq/hl, een daling van - 21% tov 2008

·        Circulaire brouwerij; 99.8% hergebruik in de keten

·        Groene energie; 18% door eigen opgewekte biogas

·        Radler 0.0% op 80% van de evenementen als verantwoord non-alcoholisch alternatief

·        Bijdrage aan FAS boek ter stimulering bewustwording alcohol en zwangerschap gaan niet samen

·        Stichting Pak An samen met de Zwarte Cross opgericht

Andrei Haret, Algemeen Directeur Koninklijke Grolsch: “Duurzaam verduurzamen blijft onze uitdaging. Wij hechten daarbij grote waarde aan een duurzame en verantwoorde samenwerking in de gehele keten. Ik kijk er bijzonder naar uit om onze nieuwe ambitie op gebied van CO2; een volledig klimaat neutrale brouwerij in 2025 samen met diverse stakeholders te gaan realiseren. Ook zullen wij ons blijven inspannen om alcohol misbruik, met name onder jongeren terug te blijven dringen. De uitbreiding van ons assortiment met diverse 0.0% bieren vormt hierin ook een belangrijke schakel“.

Online DVO-Jaarverslag  
Benieuwd naar de activiteiten en doelstellingen van Grolsch op het gebied van duurzaam en verantwoord ondernemen? Bekijk het online jaarverslag op deze website.

Terug