Laatste Nieuws

24 January 2022

Groen gas bij Grolsch! HoSt levert technologie

Het groene Grolsch biertje wordt nog groener nu Koninklijke Grolsch - naast het gebruik van duurzame warmte van Twence - ook voor groen gasproductie kiest. Het Enschedese bio-energiebedrijf HoSt neemt het biogas van de Grolsch afvalwaterzuivering af en plaatst een biogasopwerker die jaarlijks ruim 1 miljoen Nm3 groen gas gaat produceren uit dit biogas. Een groene regionale samenwerking die zorgt voor vergroening van het bierbrouwproces én het regionale gasnet. Dit duurzame alternatief voor fossiel aardgas levert gas overeenkomstig met circa 700 Twentse huishoudens.

Groen gas uit biogas
Aan het eind van dit jaar wordt meer dan twee derde van de warmtevraag van Grolsch ingevuld door duurzame warmte van Twence, dat via een nieuwe ondergrondse leiding wordt geleverd. Door deze warmtelevering kan niet al het biogas van Grolsch meer direct worden ingezet voor de eigen warmtevraag. Daarom wordt het geproduceerde biogas opgewerkt naar groen gas in het nieuw te bouwen systeem op het terrein van de brouwerij. “Met de komst van de warmteleiding is het noodzakelijk het biogas een andere bestemming te geven, waarin het nog steeds optimaal wordt benut: groen gas is een duurzame, bewezen efficiënte toepassing. We zijn zeer trots op deze stap als onderdeel van onze energietransitie, in combinatie met de projecten van onze duurzame warmte-afname en 100% groene elektriciteitskeuze. Al deze initiatieven brengen ons een grote stap dichter bij ons doel om een CO2 neutrale brouwerij te zijn in 2025!”, zegt Susan Ladrak, Sustainability Manager bij Grolsch. “Door het nemen van deze stappen reduceren we onze CO2-emissie scope 1 en 2 samen namelijk met meer dan 85%”. De voorbereidingen van de nieuwe installatie zijn in volle gang. Naar verwachting kan het groen gas vanaf het derde kwartaal 2022 geleverd worden aan het net.

Regionale samenwerking
Het ontwikkelen en bouwen van groen gasinstallaties draagt bij aan de energietransitie waar HoSt een aanjager van is. In deze regionale samenwerking levert Grolsch het biogas aan HoSt en HoSt levert het systeem dat in eigendom en beheer blijft van HoSt. “Meer dan de helft van de groen gassystemen in Nederland zijn gebouwd door HoSt en energy-as a-service samenwerkingen zoals deze zien we steeds meer. Deze duurzame gasvariant speelt een sleutelrol in de energietransitie en met onze technologieën beantwoorden we zowel het energie- als het afvalvraagstuk. Groen gas is zeer geschikt voor het bestaande gasnet en voor het zetten van verduurzamingsstappen in bestaande bouw en de industrie. De overheid stimuleert de productie van groen gas sterk en er is volop behoefte aan alternatieven voor fossiele brandstoffen”, zegt directeur Jelle Klein Teeselink van de HoSt Groep. “Onderdeel van de kabinetsplannen is een bijmengverplichting voor gasleveranciers van van groen gas, maar ook internationaal over alle continenten zien we de vraag sterk toenemen. We zijn heel trots op deze samenwerking dicht bij huis. Nederland is nog geen koploper op het gebied van duurzame energie, maar heeft hoge ambities. Elk initiatief is een stap dichterbij”.

Biogasopwerking
Groen gas produceren uit biogas wordt gedaan door middel van membraantechnologie. In een aantal efficiënte stappen wordt in membranen het methaan van het CO2 en andere aanwezige componenten gescheiden. Het methaangehalte van het biogas wordt naar het gewenste methaangehalte gebracht, waarna groen gas ofwel biomethaan ontstaat. Een duurzaam gas met dezelfde eigenschappen als aardgas. Ter plekke wordt het groen gas, inclusief de bekende gasgeur (THT), aan het bestaande (aard)gasnet geleverd. Het gasnet dat wordt geproduceerd heeft een methaangehalte van 89%.

Foto, v.l.n.r.: Jelle Klein Teeselink (Managing Director HoSt), Susan Ladrak (Sustainability Manager Grolsch), Ben Olde Keizer (Area Sales Manager HoSt), Daniël Platvoet (Utility Manager Grolsch).

Terug