Laatste Nieuws

30 March 2022

Eerste schop de grond in voor warmteleiding van Twence naar brouwerij Grolsch

Automobilisten op de A35 kunnen er straks niet meer omheen: de aanleg van de ondergrondse leiding van Twence die bierbrouwer Grolsch gaat voorzien van duurzame warmte is officieel begonnen. Vandaag zetten beide directeuren en gedeputeerde van de provincie Overijssel Tijs de Bree de eerste schop de grond in. Vanaf eind 2022 kan de warmte door Grolsch worden ingezet. Hierdoor wordt haar CO-emissie met 72% gereduceerd: zo’n 5.500 ton per jaar.

Andrei Haret, Managing Director Koninklijke Grolsch: “Door de aanleg van de warmteleiding wordt aan het eind van dit jaar meer dan twee derde van de warmtevraag van Grolsch ingevuld door duurzame warmte van Twence. Hierdoor zijn wij in staat om in 2022 grotendeels over te schakelen van fossiele energie naar duurzame energie en zetten we opnieuw een grote stap in onze energietransitie ambitie. Vanzelfsprekend maakt dit ons ontzettend trots. Bovendien hopen we hiermee andere bedrijven te motiveren om voor duurzame oplossingen te kiezen!’’

Marc Kapteijn, directeur Twence: “De warmtetransitie gaan we in Twente realiseren. Er liggen veel kansen voor het ontwikkelen van een duurzame warmtevoorziening. Een grote stap wordt nu gezet door de beschikbare warmte van Twence, geproduceerd uit niet-herbruikbaar afvalhout, in te zetten voor gebouwverwarming én het verwarmen van spoelwater voor bierflesjes. Hiermee leveren we een substantiële bijdrage aan de klimaat neutrale ambitie van Grolsch.’’

Duurzame regio
Gedeputeerde Tijs de Bree over de gezamenlijke aanpak. “We staan voor de niet eenvoudige opgave om het aardgasverbruik in Overijssel terug te dringen. Met deze samenwerking laten Grolsch en Twence zien dat dit met de juiste instelling en doorzettingsvermogen kan. Door de aanleg van de warmteleiding wordt een enorme hoeveelheid CO₂ uitstoot bespaard, waarmee een belangrijke bijdrage wordt geleverd om het aardgasverbruik in Overijssel terug te dringen. Laat dit een inspiratie zijn voor andere bedrijven met restwarmte of een warmtevraag!”

De komende maanden wordt er hard gewerkt aan het aanleggen van de ondergrondse leiding. Naar verwachting zijn de bouwwerkzaamheden in het derde kwartaal afgerond. Vanaf oktober wordt er proefgedraaid en getest, waarna de duurzame warmte vanaf december 2022 door de brouwer gebruikt kan gaan worden voor het opwarmen van spoelmachines en pasteurs en voor het verwarmen van de gebouwen.

 

Terug