Laatste Nieuws

5 October 2021

Blog DUURZAAM. KARAKTER.

'Iedereen kan bijdragen aan een duurzame(re) wereld'
 
'Vanmorgen fietste ik naar de brouwerij. De zon kwam net op en er lag nog een dunne laag mist over de grasvelden. Ik keek naar de schapen, de koeien, de prachtige bossen en de uitgestrekte grasvelden. Prachtig die natuur zo vroeg in de ochtend, daar kan ik echt van genieten. En dat genieten doe ik ook als ik het ruisen van de zee hoor. Heb je wel eens ’s avonds in het donker op het strand bij een oceaan naar het harde geluid van de omslaande golven geluisterd? Het gevoel dat ik dan krijg, machtig gewoon. Hoe ontzettend mooi en kostbaar is de natuur. Deze natuur wil ik vasthouden, behouden en delen met iedereen, ook volgende generaties. Dat is wat mij drijft bij het streven naar duurzaamheid. Het is een soort innerlijk kompas dat mij stuurt in alles wat ik doe. Dat maakt dat ik me voor meer dan 100% inzet om de duurzame ambities van Grolsch waar te maken. En dat kan ik natuurlijk niet alleen…
 
Klimaatneutrale brouwerij in 2025
Binnen Grolsch hebben we ambitieuze doelen als het gaat om duurzaam en verantwoord ondernemen. Onze ambitie is in 2025 een klimaatneutrale brouwerij te zijn. Dat betekent dat we volledig werken met duurzame brandstoffen en geen CO2 emissies hebben van brandstoffen die we inzetten bij de brouwerij. Om deze ambitie te bereiken hebben we in 2019 het Grolsch energietransitieplan opgesteld en dat zijn we nu aan het implementeren. Daarnaast is het belangrijk dat we, ondanks dat we volledig duurzame brandstoffen gebruiken, nog steeds zo energie-efficiënt mogelijk produceren. Hiervoor wordt nu de strategie 2022-2025 uitgewerkt met de daarbij behorende detailplannen. 
 
Grote stappen
In het energietransitieplan staan de grote stappen die we willen maken om de 2025 ambitie te bereiken duidelijk beschreven. Stap 1 - het afnemen van groene elektriciteit - hebben we vanaf 2020 gerealiseerd; hiermee hebben we onze CO2 emissie met ongeveer 50% gereduceerd. In de tweede stap gaan we nog eens 5500 ton CO2 emissie reduceren. Dat staat gelijk aan de uitstoot van zo’n 1800 huishoudens per jaar. Hierin speelt de warmtelevering van Twence een grote rol.  
 
Warmtelevering van Twence
Twence gaat warmte, die volledig groen is opgewekt, leveren aan onze brouwerij. De bij Twence opgewekte warmte wordt via een ondergrondse leiding geleverd. Wij zetten deze warmte in voor het verwarmen van onze gebouwen en het opwarmen van pasteurs en spoelmachines. Als alles volgens planning verloopt starten we nog dit jaar met de aanleg van het warmteleveringsproject. Gaaf dat het na jaren van intensieve voorbereiding bijna zover is!
 
De technische uitdagingen en tracéstudie voor deze warmtelevering zijn in 2020 al uitgewerkt. Het eerste deel van de leiding, van Twence naar de WarmteKrachtCentrale van Ennatuurlijk in Enschede, is ook al aanwezig. Zodra we alle vergunningen definitief binnen hebben kan worden gestart met de aanleg van een 1,3 kilometer lange, ondergrondse leiding van de WarmteKrachtCentrale naar Grolsch en de aanpassingen aan de installaties bij Grolsch. Natuurlijk zijn de voorbereidingen hiervoor al in volle gang. Naar verwachting wordt de warmte vanaf eind 2022 aan onze brouwerij geleverd.
 
100% duurzaam
Onder biomassa verstaan we organische reststromen die voortkomen uit dierlijke en plantaardige resten. Bij verbranding kun je warmte opwekken uit biomassa. Groene energie dus. Toch is hierover tegenwoordig veel discussie. Kolengestookte elektriciteitsinstallaties maken namelijk grootschalig gebruik van houtpellets uit Noord Amerika en Baltische staten om CO2-uitstoot uit fossiele brandstoffen tegen te gaan en zo de klimaatdoelen te realiseren. Natuurlijk is het niet echt duurzaam als elders in de wereld hout uit bossen wordt gebruikt voor het opwekken van energie in ons land. Daarom is het belangrijk om te weten dat in de Biomassa-energiecentrale van Twence alleen brandstof wordt gebruikt die afkomstig is uit geverfd en verlijmd afvalhout, dat niet geschikt is voor materiaalhergebruik en afkomstig is uit bouw- en sloopafval en grof huishoudelijk afval. Er wordt dus geen houtachtige biomassa uit boskap geïmporteerd of ingezet. De warmte die wij van Twence gaan afnemen is 100% duurzaam dus!
 
Iedereen kan bijdragen aan een duurzame(re) wereld
In bijna iedereen zit wel een deel dat streeft naar duurzaamheid. Bij de ene persoon is dat groter dan bij de ander. Als we samen in actie komen voor een duurzamere wereld, kunnen we met zijn allen grote stappen zetten. Het is voor sommige mensen een dooddoener, maar veel kleine stapjes maken uiteindelijk een groot verschil. 
 
Heb je een vraag over duurzaamheid bij Grolsch, of een goede, duurzame tip? Neem dan gerust contact met me op!'.
 
Susan Ladrak
Sustainability Manager
 
Terug