Laatste Nieuws

5 August 2021

Blog DUURZAAM. KARAKTER.

'Mooi om te zien dat het alcoholmisbruik inmiddels is gedaald van 9% naar 6.9%, goed op schema dus!'
 
Weet jij nog hoe oud je was toen je jouw eerste biertje dronk? Ik kan het me nog goed herinneren, want ik werd kampioen met mijn hockey elftal toen en was 15 jaar. Destijds was dat niet heel gek, wat me gelijk doet beseffen dat dit dan ook al een hele tijd geleden is ;-) In de afgelopen jaren is er veel veranderd in de regelgeving rondom alcohol. De leeftijdsgrens voor het drinken van alcohol is verhoogd en ook de richtlijnen voor de marketing en verkoop ervan zijn aangescherpt. Maatregelen die nodig zijn om verantwoord alcoholgebruik te stimuleren. Als brouwer nemen we  onze verantwoordelijkheid om hier actief aan bij te dragen. In deze blog vertel ik je er graag meer over!
 
Misschien heb je er al over gelezen: in juli is de nieuwe Alcoholwet ingegaan. De wet komt voort uit de afspraken die gemaakt zijn in het Nationaal Preventieakkoord en een evaluatie van de huidige Drank- en Horecawet. Het belangrijkste doel van deze nieuwe wet- en regelgeving is het alcoholmisbruik, dus het zwaar en overmatig alcoholgebruik, in Nederland (verder) terug te dringen.
 
Nationaal Preventieakkoord
Samen met Nederlandse Brouwers, het kabinet, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven hebben we in 2018 onze handtekening gezet onder het Nationaal Preventieakkoord. Het doel van dit akkoord is om de positieve trend van dalend alcoholmisbruik verder door te zetten. Binnen dit akkoord werken we samen met andere brouwers en akkoordpartijen om misbruik onder specifieke doelgroepen, zoals studentenverenigingen en in sportkantines, terug te dringen. Het is mooi om te zien dat het alcoholmisbruik dat bij aanvang van het Preventieakkoord op 9% lag, inmiddels gedaald is naar 6.9%, goed op schema dus.
 
Sportkantines en studentenverenigingen
Ik kan me nog goed de hockeyfeestjes in mijn jongere jaren herinneren, waarbij de alcohol rijkelijk vloeide. Alcoholvrij had je destijds nog niet echt. Dat is tegenwoordig (gelukkig!) wel anders. En juist op plekken als sportkantines en studentenverenigingen is het belangrijk om 0.0% beschikbaar én zichtbaar te maken. Hier spannen we ons vanuit Grolsch dan ook maximaal voor in. In zo'n 70% van de verenigingen is inmiddels alcoholvrij verkrijgbaar en dit willen we naar 100% brengen.  Ook vervangen we alle reclameborden rondom sportvelden, zodat hier voortaan alleen nog alcoholvrije producten op te zien zijn. Daarnaast bieden we face-to-face trainingen (de zogenoemde Instructie Verantwoord Alcohol schenken) aan voor vrijwilligers die bardiensten draaien.
 
Reclamecode
We zien dat de consumptie van alcoholvrij en alcoholarm bier in de lift zit. Begrijpelijk, want naast het feit dat veel consumenten tegenwoordig veel bewuster kiezen, is de smaak van alcoholvrij bier in de afgelopen jaren enorm verbeterd! Ook alcoholvrije bieren zijn alleen bedoeld voor volwassenen, daarom hebben we als leden van Nederlandse Brouwers de afspraak gemaakt om onze marketing voor alcoholvrij en alcoholarm bier óók alleen op meerderjarigen te richten. Ook weer een mooi voorbeeld dat laat zien dat we als brouwers onze verantwoordelijkheid nemen in de strijd tegen alcoholmisbruik.
 
Bewustwording
Het Nationaal Preventieakkoord zorgt voor duidelijke richtlijnen rondom alcoholmisbruik, maar onze activiteiten rondom verantwoord alcoholgebruik gaan verder dan alleen de afspraken die we gemaakt hebben binnen het Preventieakkoord. Verantwoord alcoholgebruik begint met bewustwording en we vinden het belangrijk om deze bewustwording op verschillende manieren en bij verschillende doelgroepen te creëren. Zo hebben we via STIVA een inmiddels jarenlange samenwerking met Stichting Kikid, die projecten ontwikkelt die erop gericht zijn écht in gesprek te komen met jongeren op middelbare scholen over voor hen belangrijke thema's, zoals alcohol met het project Booze. Ook ondersteunen we het FAS-project jaarlijks met een financiële bijdrage, om zo de bekendheid en bewustwording van FAS in Nederland verder te vergroten. In Nederland worden naar schatting elk jaar meer dan vijfhonderd kinderen geboren met het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS). Dit syndroom is het gevolg van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap en kan dus voorkomen worden, onder andere door goede voorlichting. Maar ook het onderwerp alcohol & verkeer vinden we belangrijk, want nog steeds gebeuren er te veel ongelukken door alcoholgebruik in het verkeer. Samen met onder andere Veilig Verkeer Nederland en de campagne Rijden Zonder Invloed willen we de bewustwording rondom alcohol & verkeer (blijven) vergroten.
 
Natuurlijk blijven we ons – samen met verschillende partners - ook de komende jaren actief inspannen om het percentage Nederlanders van 18 jaar en ouder dat overmatig drinkt verder terug te dringen naar 5 procent. Ik ben ervan overtuigd dat dit ons samen gaat lukken. Heb je vragen, ideeën of opmerkingen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met me op! 
 
Koert van ‘t Hof
Corporate Affairs Director

 

Terug