Laatste Nieuws

18 March 2021

Blog DUURZAAM. KARAKTER.

Dat duurzaam en verantwoord ondernemen in ons DNA zit hoeven we niet meer uit te leggen. Wél vertellen we je graag meer over de mooie initiatieven en projecten die we, vanuit onze duurzaamheidsgedachte, ondersteunen. Deze keer vertelt collega Jaap Hulshof, Manager Corporate Sponsoring & Corporate Events, over twee regionale initiatieven: de Enschedese Uitdaging en Move2Social.

Enschedese Uitdaging
Heb jij al eens van de Enschedese Uitdaging gehoord? Deze stichting heeft als doel om samenwerkingen tot stand te brengen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties, om zo een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. ‘Verzoeken van maatschappelijke organisaties komen binnen bij de Enschedese Uitdaging en worden voorgelegd tijdens een bijeenkomst van de Matchgroep, waar ik namens Grolsch deel van uitmaak’. Als de aanvraag wordt geaccepteerd wordt in de Matchgroep gekeken welk bedrijf of persoon kan meewerken aan dit project, waarbij gebruik wordt gemaakt van ieders netwerk. Naast het actief bemiddelen tussen maatschappelijke organisaties en het Enschedese bedrijfsleven, levert de Enschedese Uitdaging ook andere diensten, zoals het onderhouden van een Spullenbank en cadeautjesbank. 
 
Van laptops tot het faciliteren van de Beursvloer
‘In de afgelopen jaren zijn er al heel wat mooie matches tot stand gekomen. Eind vorig jaar heeft Grolsch 25 gebruikte laptops en 25 computerschermen ter beschikking gesteld aan de Spullenbank van de Enschedese Uitdaging. Inmiddels heeft de Uitdaging een groot aantal laptops en schermen uitgegeven aan Scouting 't Volbert in Enschede en leer-werkbedrijf Mediant. Naast spullen, stellen we ook ruimte beschikbaar. Zo hebben we verschillende keren ons Ontvangstcentrum gebruikt voor het organiseren van de Beursvloer. Hier worden vraag en aanbod van vrijwilligerswerk bij elkaar gebracht, door lokale bedrijven en serviceclubs te matchen met maatschappelijke organisaties. Of het nu gaat om onbetaald werk of het beschikbaar stellen van materialen, middelen of faciliteiten: er is altijd een match te bedenken’. 
 
‘Ook hebben we met verschillende Grolsch collega’s meegewerkt aan maatschappelijke projecten via de Enschedese Uitdaging, zoals koken voor en met eenzame ouderen in het Ontvangstcentrum, schilderen en opknappen van een multifunctioneel wijkgebouw en het coachen van diverse hulpvragen van maatschappelijke instanties’. 
 
‘Het mooie vind ik dat het voor bedrijven vaak een relatief kleine moeite is om iets voor elkaar te krijgen, maar dat de impact ervan enorm is. Door telkens nieuwe vragen uit te zetten en contacten te leggen wordt bovendien steeds een anders bedrijf uitgedaagd om ook maatschappelijk betrokken te ondernemen. Sociaal ondernemen wordt op deze manier steeds meer de norm’. Meer weten over de Enschedese Uitdaging? Ga naar www.enschedeseuitdaging.nl 
 
Move2Social
‘Het ondernemersprogramma Twente Move2Social geeft innovatieve, sociaal ondernemers in Twente de kans om hun idee te realiseren of hun onderneming te laten groeien, zodat zij kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Deze vraagstukken hebben betrekking op thema’s als duurzaamheid en circulaire economie, zorg, welzijn en inclusieve arbeidsmarkt. Dit zijn thema’s die we ook binnen Grolsch erg belangrijk vinden. Daarom zijn we partner van Move2Social en verstevigen we sociaal ondernemen in onze mooie regio’.
 
Actief betrokken
‘Als partner zijn we benaderbaar voor hulpvragen van sociaal ondernemers, ook na afloop van een programma. Ook stellen we onze communicatiekanalen waar mogelijk beschikbaar voor de werving van kandidaten en zetten we ons netwerk actief in, bijvoorbeeld voor het werven van nieuwe businesscoaches. Maar ook het ter beschikking stellen van het Ontvangstcentrum en het faciliteren van een maatschappelijk event horen erbij.  Zo werken we samen aan sociaal ondernemerschap in de regio!’. Kijk voor meer informatie over Move2social op www.move2social.nl/twente  
 
‘Grolsch hecht veel waarde aan duurzaamheid, in de breedste zin van het woord. Veel mensen denken bij duurzaam ondernemen in eerste instantie aan het milieu. Maar aandacht voor mens, maatschappij en omgeving hoort daar ook bij. De regio is daarbij voor Grolsch ontzettend belangrijk. Door bovenstaande initiatieven te ondersteunen dragen wij ons steentje bij aan een duurzame en sociale leefomgeving. Het geeft mij persoonlijk ook veel voldoening om dit namens Grolsch te kunnen doen'. 
 
Terug