Laatste Nieuws

16 January 2020

Bierbrouwer Grolsch halveert haar CO2 emissies

Bierbrouwer Grolsch is al jarenlang actief met het reduceren van haar energieverbruik en de CO2 emissies. De ambitie is om in 2025 een volledig CO2-neutrale brouwerij te hebben waarbij alle ingezette energie op duurzame wijze wordt opgewekt. Per 1 januari 2020 heeft Grolsch hier een belangrijke stap in gezet en gebruikt dan, voor zowel haar brouwerij als dochteronderneming De Klok Dranken, alleen nog maar 100% groene elektriciteit die afkomstig is van Europese windmolens. De CO2 emissie wordt hiermee met 46% (6.700 ton) per jaar gereduceerd. Dat staat gelijk aan de hoeveelheid CO2 die 3000 huishoudens gemiddeld uitstoten per jaar.

 

Een CO2 neutrale brouwerij

Grolsch is trots op de goede resultaten die jaar in jaar uit behaald zijn op het gebied van energie- en CO2  emissie reductie. De ambitie is een volledig CO2 neutrale brouwerij in 2025: een brouwerij waarbij alle ingezette energie op duurzame wijze wordt opgewekt. Hiervoor is een energie transitie plan opgesteld waarin staat beschreven op welke wijze en wanneer de fossiele brandstoffen worden vervangen door duurzame, CO2 neutrale energiebronnen.

Susan Ladrak, Manager Engineering: “Vanuit onze ambitie om in 2025 een volledig CO2 neutrale brouwerij te hebben, ben ik er ongelofelijk trots op dat we hier nu een forse stap in kunnen zetten door over te schakelen op 100% groene elektriciteit. Hiermee reduceren we de CO2 emissies met 6.700 ton CO2 per jaar. Tegelijkertijd maken we goede voortgang met de volgende stappen, waaronder het vervangen van ons aardgas door duurzamere alternatieven. Hierbij werken we intensief samen met verschillende partners in de regio. We vinden het onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een betere, groenere en circulaire wereld.”

 

Duurzaam. Karakter.

Onder de naam ‘Duurzaam. Karakter.” voert Koninklijke Grolsch al jarenlang een actief beleid op gebied van duurzaamheid. Circulair en inclusief denken en handelen geldt daarbij als uitgangspunt. In de duurzaamheidsstrategie focust Grolsch zich op 6 speerpunten:

  1.  Reduceren van CO2 en energieverbruik;

  2.  Maximaliseren van circulaire verpakkingen;

  3.  Hergebruiken van brouwerij afval;

  4.  Watergebruik reduceren en veiligstellen;

  5.  Stimuleren van sociale en economische groei;

  6.  Bevorderen van verantwoord alcoholgebruik.

 

Meer informatie over het duurzaamheidsbeleid van Grolsch en de resultaten over de afgelopen jaren zijn te vinden op www.koninklijkegrolsch.nl.

 

Terug