Naar een CO2 neutrale brouwerij

We zijn trots op de goede resultaten die we jaar in jaar uit hebben behaald op het gebied van water- en energiereductie en het hergebruik van afval. In 2017 behaalden we zelfs het laagste energie- en waterverbruik ooit! Duurzaam denken en verantwoord handelen is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse manier van werken. Onze ambitie is dan ook een volledig CO2 neutrale brouwerij in 2025: een brouwerij waarbij alle ingezette energie op duurzaam wijze wordt opgewekt.

Bijdrage aan circulaire wereld

Bijdrage aan circulaire wereld

 

Maar liefst 99,8% van ons afval wordt hergebruikt! Zo wordt bijvoorbeeld de bierbostel die vrijkomt tijdens het brouwen, verkocht als veevoer aan boeren. Het gist wordt hergebruikt in de farmaceutische sector. En onze etiketten worden toegepast in de papierenverpakkingen voor diepvriesproducten.

 

100% van onze verpakking is FSC gecertificeerd. We gebruiken lichtgewicht verpakkingen en zorgen voor hergebruik van flessen. We stimuleren recycling. Dat bespaart grondstoffen én het is minder belastend voor het milieu.

15% van onze totale energiebehoefte produceren we zelf. Dit betreft het biogas uit onze eigen afvalwateruivering. Hiermee is Grolsch binnen Asahi Europe Ltd de brouwerij met het hoogste aandeel biogas.

 

Logitistiek en Transport

Logitistiek en Transport

 

Als het gaat om onze CO2-voetafdruk, kijken we verder dan ons kernproces. We werken nauw samen met samenwerkingspartners om het transport zo efficiënt mogelijk te makne. Voor transport van exportcontainers maken we veel gebruik van onze binnenvaart. Vergeleken met wegtransport besparen we via binnenvaart met een 40/45 ft zeecontainer 71,2% CO2.

 

Samen met andere grote Twentse bedrijven hebben we de deal 'Beter Benutten Twente Kanalen' ondertekend. Doel is om meer vracht via het water te vervoeren. Als het goed gaat rijden er in 2020 dagelijks 900 vrachtwagens minder op de weg.

 

Onze Activiteiten

Onze Activiteiten

 

Binnen Grolsch hebben we verschillende initiatieven en activiteiten lopen om het energieverbruik te reduceren:

 • Inzet Biobekers (bekers van afbreekbaar kunststof) op festivals.
 • Projecten efficiënter energiegebruik in productie.
 • Het beperken van warmteverlies in brouwerij en kantoren.
 • Efficiënter instellen van ventilatie in brouwerij en kantoren.
 • Produceren van meer biogas (= groene energie) uit de eigen afvalwaterzuivering.
 • Stimuleren van bewust gebruik van energie bij medewerkers.
 • Zuinig omgaan met grond- en hulpstoffen en verpakkingsmaterialen.
 • Retoursysteem flessen/kratten.
 • In kaart brengen van de impact van verpakkingen op milieu (Levenscyclus Analyse).
 • Hergebruik afvalstoffen en reststoffen.
 • Inzet van recyclebare kunststof pallets.
 • Gebruik van lichtgewicht kroonkurken.