Privacy and Cookie Statement

In bepaalde omstandigheden is het noodzakelijk dat u ons persoonlijke informatie over uzelf verschaft, opdat u zo goed mogelijk van onze site gebruik zult kunnen maken. In dit privacystatement wordt aangegeven hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en hoe wij deze informatie beschermen en gebruiken. De website met URL www.koninklijkegrolsch.nl (de ‘website’) is eigendom van en wordt beheerd door Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V.. Het beleid is erop gericht dat we de privacywetgeving naleven en respecteren en dat we onze gebruikers beschermen tegen mogelijk misbruik van hun persoonlijke gegevens. Wij verlenen u ook toegang tot uw persoonlijke gegevens, zodat u de informatie die wij over u hebben kunt corrigeren of verwijderen, of ons kunt vragen het voor u te doen. Deze privacy statement is van toepassing op de producten en diensten aangeboden op de Website.

1. Welk type gegevens verzamelen wij van u?

Over het algemeen kunt u gebruik maken van onze website zonder dat u enige persoonlijke informatie dient in te voeren/af te geven. Op sommige momenten/plaatsen hebben we echter wel uw gegevens nodig, bijvoorbeeld om bepaalde informatie af te geven. Als er een ander doel is om gebruik te maken van uw persoonlijke gegevens dan zullen wij u dit melden op het moment dat wij uw gegevens verzamelen. Overigens geldt dat indien u uw persoonlijke informatie invoert, u toestemming geeft voor het gebruik hiervan voor aangegeven doeleinden. Onder persoonlijke informatie wordt verstaan: Uw volledige naam (uw voor- en achternaam), uw huis- (of werk-) adres, uw e-mail adres, telefoonnummer, geboortedatum en gegevens over uw geslacht.

2. Waarom verzamelen wij deze gegevens?
Wij verzamelen alleen uw gegevens op het moment dat u codes registreert en/of een bestelling plaatst. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt om de bestelde goederen aan de juiste persoon op het juiste adres af te leveren.Deze persoonlijke gegevens worden alleen door Grolsch en aan haar gelieerde ondernemingen gebruikt en wordt nooit gedeeld met derden, tenzij dit duidelijk vermeld wordt wanneer de gegevens worden verzameld of ten tijde van de inschrijving. Overigens kan het voor verzending van een bestelling noodzakelijk zijn dat wij uw gegevens delen met het verzendbedrijf, zij zullen uw gegevens na gebruik vernietigen. Zelfs in die gevallen geven wij de gegevens slechts door als wij uw toestemming daarvoor hebben. U kunt ons altijd laten weten er geen prijs (meer) op te stellen dat wij deze gegevens doorgeven door een e-mail te sturen aan info@grolsch.nl.

3. Wat wij verder doen met deze gegevens?
Deze gegevens worden op geaggregeerde en anonieme wijze verwerkt en gebruikt om te zien welke ‘typen’ mensen van onze site gebruik maken (bijvoorbeeld hoeveel van hen mannen en hoeveel van hen vrouwen zijn). Van tijd tot tijd kunnen we ook on-line onderzoeken uitvoeren of vragenlijsten rondsturen om uw ideeën, meningen of suggesties over hoe wij onze sites, producten of diensten voor u kunnen verbeteren, te verzamelen. Dit doen wij overigens alleen nadat u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.
Soms delen wij deze gegevens ook met onze adverteerders, zakelijke partners, sponsors en derden, zodat zij beter begrijpen wat voor soort mensen van onze sites gebruikt maakt. Het gaat hier dus niet om gegevens op grond waarvan uw identiteit vastgesteld kan worden.

4. Openbaarmaking van uw gegevens
Wij zullen slechts dan zonder uw voorafgaande toestemming persoonlijke gegevens over u onthullen, wanneer wij reden hebben aan te nemen dat openbaarmaking van deze informatie noodzakelijk is om de identiteit vast te stellen van, in contact te komen met of een juridische procedure aanhangig te maken tegen iemand die mogelijkerwijs schade toebrengt aan de rechten of eigendommen van Grolsch of van anderen die door deze activiteiten geschaad zou kunnen worden, ofwel die deze rechten of eigendommen (opzettelijk dan wel onopzettelijk) aantast. Daarnaast kunnen wij op basis de wet gedwongen worden om gegevens vrij te geven, als dat aan de orde is zullen wij dat ook moeten doen.

5. Ons inschrijvingsbeleid
Als u zich bij ons inschrijft, zult u een e-mail ontvangen waarin uw inschrijving bevestigd wordt. Omdat deze persoonlijke gegevens aan u toebehoren, kunt u ons vragen deze uit te wissen, te wijzigen of deze van al onze adreslijsten te verwijderen. Ook bieden wij u de mogelijkheid toegang te verkrijgen tot de gegevens die wij over u hebben en deze te corrigeren en willen wij u in staat stellen uw inschrijving ongedaan te maken. U kunt dit te allen tijde doen door de link aan te klikken die de wijziging van gegevens mogelijk maakt en die in de hele website aanwezig is. Het registratiescherm heeft bijvoorbeeld deze link, waarbij u gevraagd wordt uw gebruikersnaam en wachtwoord in te typen waarna alle persoonlijke gegevens die wij over u hebben op het scherm worden vertoond.

6. Hoe wij uw gebruik van onze site(s) traceren?
Om onze website te kunnen blijven verbeteren, is het zinvol te weten wat de populaire gebieden op onze sites zijn en hoeveel tijd onze gastgebruikers er doorbrengen. We doen dit op een aantal manieren. Deze worden hieronder uiteengezet.

6.1. Gebruik van IP-adressen
Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u op het web surft. Webservers, de grote computers die webpagina’s ‘voorschotelen’, identificeren uw computer automatisch op grond van het IP-adres.
Grolsch verzamelt IP-adressen voor haar systeemadministratie, en om rapporten op te stellen en het gebruik van onze site te onderzoeken. Wanneer u om pagina’s van Grolsch-sites verzoekt, noteren onze servers of computers het IP-adres van de gastgebruiker. Wij verbinden geen IP-adressen met iets wat persoonlijk identificeerbaar is, wat betekent dat een gebruiker voor ons anoniem blijft.

6.2. Gebruik van ‘cookies’
Cookies zijn stukjes informatie die door een website naar iemands harde schijf gezonden worden met het doel om informatie vast te leggen. Cookies maken het websurfen makkelijker voor u doordat zij uw voorkeuren voor u bewaren, terwijl u op uw site bent. Wij bewaren nooit wachtwoorden of informatie over bankgegevens in cookies.
Het gebruik van cookies is wijdverbreid. U zult ze bij de meeste grotere websites aantreffen. Op de website www.koninklijkegrolsch.nl treft u de volgende cookies aan:

Cookies voor het gebruik waarvan u volgende de wet geen toestemming hoeft te geven, omdat deze noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website door de gebruiker.

Agecheck: Op het moment dat u toegang wilt tot de website is Grolsch wettelijk gezien verplicht vast te stellen of u de leeftijd van 18 jaar of ouder hebt bereikt. Anders is het niet toegestaan u toegang tot de website te geven. Hiervoor wordt u gevraagd uw geboortedatum in te vullen. Deze gegevens worden vastgelegd en onthouden voor een periode van twee weken zodat deze niet steeds opnieuw (bij elke “klik”) hoeven te worden ingevoerd.

Shoppingcookies: Als u een aanschaf wenst te doen in de op de website aanwezige webshop moeten ook bepaalde gegevens worden vastgelegd. Als deze gegevens niet worden vastgelegd/onthouden is het doen van aankopen niet mogelijk. Het betreft hier uw persoonsgegevens. Zoals eerder in het privacy statement reeds aangegeven worden deze alleen gebruik voor aflevering en facturering van de aangekochte goederen. Deze gegevens worde na gebruik niet langer opgeslagen. De duur van de cookies eindigt bij het afsluiten van de website.

Cookies voor het gebruik waarvan u volgens de wet uitdrukkelijk toestemming moet geven.

Statistiek cookies: Deze cookies herkennen en tellen de gebruikers van de website, de volgende gegevens worden vastgelegd browsersysteemgegevens, bezochte pagina’s, tijd gespendeerd op pagina, aangeklikte items, site waarvandaan de gebruiker op de website landt en herhaalbezoek voor de duur variërend van 6 maanden tot 2 jaren. Voor u toegang krijgt tot de site wordt aan u om toestemming gevraagd voor het gebruik hiervan. Ook wordt op dat moment een duidelijke uitleg gegeven welke cookie het betreft en welke informatie wordt opgeslagen.

Doordat zij ons laten zien hoe en wanneer gastgebruikers een site gebruiken, helpen deze statistiekcookies ons inzicht te verschaffen in welke gebieden populair zijn en welke niet.
Vele verbeteringen en de meest recente veranderingen zijn gebaseerd op informatie die wordt verschaft door cookies. Cookies helpen ons ook om pagina's een persoonlijk cachet te geven om aan de behoeften van onze gastgebruikers te voldoen.

Wij zullen cookies niet gebruiken om de identiteit van specifieke personen vast te stellen (behalve bij het online boodschappen doen, en de desbetreffende gegevens vervallen wanneer u klaar bent met uw boodschappen) of voor interactieve inhoud die het noodzakelijk maken dat uw vorderingen bijgehouden worden.

Onze sites gebruiken cookies om persoonlijk identificeerbare informatie van uw computer op te halen die niet oorspronkelijk als cookie-bestand verzonden werd. Wij gebruiken geen persoonlijk identificeerbare informatie die ons door cookies toegezonden is voor promotie- of marketingdoeleinden en deze informatie wordt ook niet met derden gedeeld.

U kunt er altijd voor kiezen deze cookies via het menu van uw bladerprogramma (browser) onbruikbaar te maken. De meeste bladerprogramma's zijn standaard afgesteld om cookies te accepteren. Als u daar de voorkeur aangeeft, kunt u dat van u zodanig afstellen dat cookies geweigerd worden of dat u op de hoogte wordt gehouden van het tijdstip van hun verzending. Het is echter mogelijk dat sommige onderdelen van de sites, zoals het boodschappen doen, niet goed zullen werken als u de cookies uitschakelt.

7. Het Veiligheidsbeleid
Het belang van het veilig opslaan van uw persoonlijke gegevens gaat ons zeer ter harte. Wij betrachten de grootst mogelijke zorg bij de verzending van uw informatie van uw computer naar onze servers.
Alleen aan de werknemers die de toegang tot uw persoonlijke gegevens nodig hebben om hun werk te doen, wordt toegang verleend. De werknemer die onze privacy- en/of veiligheidsbeleidsregels overtreedt, zal aan disciplinaire maatregelen onderworpen worden; hieronder vallen de mogelijke beëindiging van het dienstverband als ook civielrechtelijke stappen en/of strafrechtelijke vervolging.
De bijzonderheden van uw inschrijving worden door een wachtwoord beschermd, zodat alleen u, Grolsch en door Grolsch aangewezen bedrijf die deze website beheert, toegang hebben en uw persoonlijke gegevens kunnen bekijken en uw registratie kunnen verwijderen, corrigeren of annuleren.
Wij adviseren u uw wachtwoord aan niemand te onthullen. Wij zullen u nooit in een onaangekondigd(e) telefoongesprek of e-mail om uw wachtwoord vragen. Uiteindelijk bent u degene die voor het handhaven van de geheimhouding van uw wachtwoorden en mogelijke persoonlijke gegevens verantwoordelijk is. Vergeet niet uw browservenster af te sluiten wanneer u klaar bent; dan bent u er zeker van dat anderen geen toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens en correspondentie, als uw computer toegankelijk is voor anderen of als u een computer deelt met iemand anders of een computer op een openbare plaats zoals een bibliotheek of een internetcafé gebruikt.

8. Acceptatie van deze voorwaarden
Wij gaan ervan uit dat wanneer u deze site gebruikt, u dit document zorgvuldig doorgelezen heeft en de daarin vervatte adviezen begrijpt en opgevolgd heeft. Als u het met de privacy statement of met de adviezen die wij geven oneens bent, doet u er verstandig aan af te zien van het gebruik van onze sites. Wij behouden ons het recht voor om, waar nodig, van tijd tot tijd veranderingen in de privacy statement aan te brengen. Wanneer u van deze en andere Grolsch-sites gebruik blijft maken nadat (een) dergelijke verandering/veranderingen van deze voorwaarden bekendgemaakt is/zijn, wordt u geacht de privacy statement te hebben geaccepteerd.

Voor vragen over het privacy statement kunt u contact opnemen met ons via mkt@grolsch.nl