Ambitieuze doelstelling

In Nederland hebben we niet - zoals vele andere landen ter wereld - te maken met een watertekort van structurele aard. Maar dat betekent niét dat we er niet zuinig mee moeten omgaan! Grolsch kiest er voor om haar waterverbruik verder te reduceren. En we hebben een ambitieuze doelstelling! Vanaf 2005 hebben we het waterverbruik al met 33% gereduceerd. In 2020 willen we een reductie van 36% ten opzichte van 2005 bereiken .

 

 

 

 

Onze activiteiten

Binnen Grolsch hebben we verschillende initiatieven en activiteiten lopen om het waterverbruik te reduceren.

  • Biologische afvalwaterzuivering haalt 80 tot 85% van vervuiling uit afvalwater.
  • Biogas vrijkomend uit waterzuivering dekt, op jaarbasis, gemiddeld 15% van onze aardgasbehoefte.
  • Waterbesparingprojecten bij gebruik spoelmachines, krattenwassers en tunnelpasteurs.
  • Grolsch scoort in jaarlijkse benchmark qua watergebruik bij top 30% beste bedrijven.
  • Stimuleren van bewust gebruik van water bij medewerkers.