Onze kijk en ambitie

De aantoonbare klimaatsverandering door menselijk handelen, het op langere termijn schaars worden van fossiele brandstoffen en de daarmee gepaard gaande prijsontwikkelingen zijn belangrijke drijfveren voor Grolsch om de energie-efficiency en de CO2-uitstoot sterk te reduceren. Op dit moment komt 15% van het totale energieverbruik (incl. elektriciteit) van biogas uit de eigen afvalwaterzuivering. In 2017 heben we het laagste energieverbruik in de brouwerij ooit gerealiseerd! Grolsch had als doelstelling om in 2017 de CO2 uitstoot per hectoliter bier nog verder te reduceren, en dat is gelukt. In 2017 was de CO2 uitstoot 5,82 kg CO2/hl. Grolsch heeft de doelstelling om de CO2 uitstoot in 2020 met 30% gereduceerd te hebben (ten opzichte van 2008).

Wat betreft afval streeft Grolsch naar zo optimaal mogelijk hergebruik van afval. Maar liefst 99,8% van het afval wordt hergebruikt! Zo wordt bijvoorbeeld de bierbostel die vrijkomt tijdens het brouwen, verkocht als veevoer aan boeren door heel Nederland, wordt gist hergebruikt in de farmaceutische sector en worden onze etiketten hergebruikt in de baksteenindustrie. We gebruiken lichtgewicht verpakkingen en zorgen voor hergebruik van flessen. Daarnaast stimuleren wij recycling, dat bespaart grondstoffen én het is minder belastend voor het milieu.

 

Logistiek

Ook op het gebied van transport en logistiek zet Grolsch zich in voor duurzaamheid. Het afgelopen financieel jaar hebben we 92,5 procent van al onze containerexport naar onder andere Afrika/ Verenigde Staten/ Canada via de binnenvaart naar Rotterdam verstuurd. De keuze voor binnenvaart in plaats van wegtransport betekent aanzienlijk minder CO2-uitstoot. Grolsch ziet het als taak om bij afnemers en vervoerders de voordelen van binnenvaart te benadrukken. Vergeleken met wegtransport besparen we via binnenvaart met een 40/50 ft zeecontainer 71,2% CO2.

 

Samen met andere grote Twentse bedrijven hebben we de deal ‘Beter Benutten Twente Kanalen’ ondertekend. Doel is om meer vracht via het water te vervoeren. Als het goed gaat rijden er dan in 2020 dagelijks 900 vrachtwagens minder op de weg.

 

Onze activiteiten

Binnen Grolsch hebben we verschillende initiatieven en activiteiten lopen om het energieverbruik te reduceren:

 • Projecten efficiënter energiegebruik in productie.
 • Het beperken van warmteverlies in brouwerij en kantoren.
 • Efficiënter instellen van ventilatie in brouwerij en kantoren.
 • Produceren van meer biogas (= groene energie) uit de eigen afvalwaterzuivering.
 • Stimuleren van bewust gebruik van energie bij medewerkers.
 • Zuinig omgaan met grond- en hulpstoffen en verpakkingsmaterialen.
 • Retoursysteem flessen/kratten.
 • In kaart brengen van de impact van verpakkingen op milieu (Levenscyclus Analyse).
 • Hergebruik afvalstoffen en reststoffen.
 • Inzet Biobekers (bekers van afbreekbaar kunststof) op festivals.
 • Inzet van recyclebare kunststof pallets.
 • Gebruik van lichtgewicht kroonkurken.