Verantwoord alcoholgebruik stimuleren

Voor het overgrote deel van onze consumenten draagt bier bij aan hun levensvreugde, aan plezier in het leven. En dat willen we graag zo houden! Natuurlijk willen we als brouwer bier verkopen, maar tegelijkertijd ook waken voor de schadelijke effecten die onverantwoord alcoholgebruik tot gevolg kan hebben. Onder jongeren, in het verkeer en bij zwangere vrouwen. Als Grolsch nemen we onze verantwoordelijkheid op dit gebied heel serieus. Het is onze taak om goede informatie te bieden en onszelf verantwoordelijk te gedragen.

 

Grolsch is een groot voorstander van zelfregulering en handhaving. Het verbieden van alcoholreclame, het verhogen van de accijnzen op bier en het bij wet beperken van de verkrijgbaarheid van alcoholische dranken zijn naar de mening van Grolsch niet de juiste maatregelen om alcoholmisbruik tegen te gaan. Alleen een gerichte aanpak op de doelgroep zal ervoor zorgen dat de bierliefhebber die verantwoord van een biertje geniet dit ook in de toekomst kan blijven doen.

Over Alcohol

Onze activiteiten

Grolsch participeert in verschillende initiatieven om alcoholmisbruik te bestrijden en heeft een aantal concrete activiteiten om verantwoord alcoholgebruik te stimuleren:

 

 

  • Ondersteuning campagne 'Met trots voor u gebrouwen. Geen 18? Geen alcohol'.
  • Ondersteuning BOB-campagne (campagne tegen alcohol in het verkeer).
  • Ondersteuning CBL-leeftijdscampagne (campagne van Centraal Bureau Levensmiddelenhandel voor legitimatie onder 25 jaar in supermarkten).
  • Toetsing van alle commerciële uitingen door een interne commissie aan o.a. de nationale Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken.
  • Deelname aan debatten (met gemeenten, landelijke politiek etc).
  • Ondersteuning regionale initiatieven (bijv. Happy Fris).
  • Trainingen voor medewerkers om juiste mindset te creëren, kennis te vergroten en een ambassadeursrol te vervullen.
  • Grolsch alcoholrichtlijnen voor medewerkers.
  • Grolsch partner Veilig Verkeer Nederland.

Foetaal Alcohol Syndroom (FAS)

In Nederland worden naar schatting elk jaar meer dan vijfhonderd kinderen geboren met het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS). Dit syndroom is het gevolg van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. In 2016 heeft het FAS-project het boek “Waanzinnige verhalen” uitgegeven. In het boek vertellen mensen hoe het is om te leven met FAS. Het boek draagt in verschillende doelgroepen bij aan het verder vergroten van de bekendheid en bewustwording van FAS in Nederland. Grolsch heeft financieel bijgedragen aan dit boek en haar communicatiekanalen ingezet om dit onder de aandacht te brengen. Ook heeft Grolsch in 2016 meegewerkt aan de documentaire 'FAS een stil drama'. We willen hiermee uitdragen dat het drinken van alcohol tijdens de zwangerschap absoluut een onverantwoorde keuze is.

 

 

 

FAS een stil drama

Reclame gericht op minderjarigen

Zoals in het eigen bedrijfsbeleid (Policy on Commercial Communication) en in de Nederlandse Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken staat aangeven, zorgt Grolsch ervoor dat de reclame uitingen zo min mogelijk minderjarigen (18-) bereiken. In de reclame codes is omschreven dat de uitingen maximaal  25% minderjarigen (>75% 18+) mogen bereiken.

 

Het afgelopen jaar heeft Grolsch een 18+ percentage van 87, 1% gerealiseerd met al haar media (TV, radio, print, digitale kanalen) uitingen. Het beleid van Grolsch  is gericht op een constante verbetering van dit percentage, waarbij de toetsing door onze SMRC vooraf van zowel de uiting als het medium een zeer belangrijke factor is.

Aandachtspunt blijven met name de diverse social media kanalen waarvan Grolsch alleen gebruik maakt als deze voorzien zijn van een degelijke age-gate. Kanalen die hier niet aan voldoen worden uitgesloten voor het inzetten van Grolsch uitingen.